Coaching teamleads, shift leaders en shift supervisors

In de Procesindustrie vinden momenteel inhaalslagen plaats om de werkprocessen efficiënter te maken en veelal gaan die gepaard met veranderingsprocessen. Die verlopen echter zelden zonder problemen. Voor een succesvolle omslag is het van belang dat naast de productie-organisatie, ook de indirecte organisatie tegen het licht wordt gehouden opdat helder wordt hoe deze zelf een concrete bijdrage kan leveren in het veranderingsproces.  Dat vraagt echter wel bijzondere vaardigheden(softskills), zoals het kunnen begeleiden, motiveren en coachen van de betreffende medewerkers, het schrijven van betere instructies en werkvoorschriften. Courselect T&C kan daar bij helpen door vooraf onderzoek te doen naar de oude – en de gewenste  situatie, zodat op basis van concrete doelen een coachingstraject op kan worden gezet voor de medewerkers in de indirecte organisatie. Courselect T&C verzorgt daarbij persoonlijke coaching  van indirecten bij het begeleiden van de veranderingen in de afdeling. Wekelijks worden de ontwikkelingen geëvalueerd en nieuwe werkwijzen geborgd.

Situationeel leren

Mede door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zullen bedrijven en het MBO meer moeten gaan samenwerken

Lees meer

Leven Lang Leren ook in 2021

Situationeel opleiden werkt sterk motiverend bij medewerkers die zich duurzaam willen ontwikkelen.

Lees meer
Meer nieuws
  • Leven Lang Leren ook in 2021

    Leven Lang Leren ook in 2021

    Leven Lang Leren ook in 2021. Courselect is een groot voorstander van situationeel opleiden, mede omdat dit sterk motiverend werkt bij medewerkers die zich duurzaam willen blijven ontwikkelen.

    Lees meer

"Ontwikkeling lesmateriaal Waterzuivering, Biogasupgrading, ONF vergisting inclusief verzorging cursussen"

Attero Wijster i.o.v. Martech Bedrijfsopleidingen

"Specifieke Individuele praktijkbegeleiding "

Technicom Opleidingen

"Opleidingsmateriaal voor een nieuwe Biodieselfabriek in Amsterdam"

Van Gelderen Opleiding in Praktijk

"Assessments t.b.v. ervaringscertificaten operators"

SABIC (i.o.v. Van Gelderen OIP)

"Logistiek rekenen, wis - en natuurkunde voor teamleads en supervisors"

TATA Steel Academy (i.o.v. Technicom)

"Schakeltraject + Operator A opleiding, volgens 3-fasenmodel Technicom"

Manpower (i.o.v. Technicom)

"Scriptie beoordelingen Energietechniek niveau 4"

Martech Bedrijfsopleidingen

"Afname Proeven van Bekwaamheid operators t/m niveau 4"

EPCN  examenbureau

"Courseware Waterzuivering, ONF/GFT vergisting, Biogasupgrading, inclusief verzorging trainingen, cursussen en toetsen"

Attero Wijster i.o.v. Martech B.O.

"Competentiematrices, assessmenttools, trainen bedrijfsassessoren, samenstellen opleidingsprogramma en - materiaal"

Grote firma in Drachten(Fr.)

"Consultancy tbv opzet opleiding – en ontwikkelplan operators"

Noblesse Proteïns

"Kwalificerende opleidingen A en B operator(proces - en levensmiddelentechniek)"

Technicom Opleidingen

"Veiligheidstrainingen (ATEX, ARBO) en HACCP training"

DRVO