'Wat gaat een medewerker beter doen na het volgen van een training of cursus?'

Bent u bang dat een goed opgeleide medewerker vertrekt naar een ander bedrijf of naar concurrent?  Dat mag nooit een belemmering zijn om uw medewerkers goed op te leiden. Door het bieden van perspectief in een stimulerend werk - en leerklimaat is de kans veel groter dat goed opgeleide medewerkers binnen blijven.
Derhalve adviseert Courselect T&C elke training of cursus "hard" te koppelen aan de werkplek. Door implementatie van de cursustitel in het dagelijks werk, wordt de vertaalslag naar de werkomgeving effectief. Bovendien wordt trainen en ontwikkelen onderdeel van de bedrijfscultuur, waardoor de  betere medewerkers zich meer thuis voelen en beter zullen gaan excelleren (performance improvement). Indien niet duidelijk is wat wat een medewerker beter gaat doen na het volgen van de training is een kort assessment vooraf wel aan te bevelen. Wij raden bedrijven af medewerkers naar een training te sturen zonder dat helder is met welk doel.
Courselect T&C biedt interessante mogelijkheden voor functiegerelateerde en werkplekgerichte maatwerkcursussen en trainingen, "In Company" te organiseren, bij voorkeur gebaseerd op een quick scan of werkplekanalyse (WPA).
Door een training herkenbaar te maken(bedrijfs -of afdelingsspecifiek) raken medewerkers beter gemotiveerd nieuwe vaardigheden aan te leren. Wij bieden de volgende "standaard" onderwerpen aan:

 • Instructievaardigheden voor Bedrijfsinstructeurs en Jobtrainers en Jobcoaches;
 • Veiligheidstrainingen, zowel generiek ( SOG, VCA, VCA-VOL, ATEX 000 en 001 ) als bedrijfsspecifiek maatwerk;
 • HACCP trainingen, zowel generiek als gecombineerd met bedrijfsspecifieke elementen;
 • Training voor het schrijven van werkinstructies, procesbladen, kennisdocumenten en SOP's;
 • Procesbeheersing (regelkringen, regeltheorie en regelstrategieën) inclusief praktische vaardigheden;
 • Toegepaste statistiek en kwaliteitszorg ( SPC, regelkaarten, MTBF, MTTR, OEE's, etc )
 • Communicatie op de werkvloer(teamoverleg, logboek, bordinfo, mail/memo's, etc);
 • Coachend Leidinggeven voor Teamleads, Shiftleaders, Wachtchefs en Shiftsupervisors;
 • Analytisch storingzoeken en systematische probleemoplossing;
 • Assessorentraining voor in- en externe praktijkbeoordelaars(Situationeel beoordelen en Criteriumgericht interviewen);
 • Training voor Mentoren, Leercoaches en Praktijkbegeleiders;
 • Eenheidsbewerkingen ( Unit operations ), zowel generiek als bedrijfsspecifiek;
 • Milieutechnieken ( Waterzuivering, Biovergisting, Biogasupgrading, Rookgasreiniging, Afvalscheiding)

   

 Courselect T&C draagt het keurmerk van het landelijk register voor het kort beroepsonderwijs CRKBO

Situationeel leren

Mede door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zullen bedrijven en het MBO meer moeten gaan samenwerken

Lees meer

Leven Lang Leren ook in 2021

Situationeel opleiden werkt sterk motiverend bij medewerkers die zich duurzaam willen ontwikkelen.

Lees meer
Meer nieuws
 • Leven Lang Leren ook in 2021

  Leven Lang Leren ook in 2021

  Leven Lang Leren ook in 2021. Courselect is een groot voorstander van situationeel opleiden, mede omdat dit sterk motiverend werkt bij medewerkers die zich duurzaam willen blijven ontwikkelen.

  Lees meer

"Ontwikkeling lesmateriaal Waterzuivering, Biogasupgrading, ONF vergisting inclusief verzorging cursussen"

Attero Wijster i.o.v. Martech Bedrijfsopleidingen

"Specifieke Individuele praktijkbegeleiding "

Technicom Opleidingen

"Opleidingsmateriaal voor een nieuwe Biodieselfabriek in Amsterdam"

Van Gelderen Opleiding in Praktijk

"Assessments t.b.v. ervaringscertificaten operators"

SABIC (i.o.v. Van Gelderen OIP)

"Logistiek rekenen, wis - en natuurkunde voor teamleads en supervisors"

TATA Steel Academy (i.o.v. Technicom)

"Schakeltraject + Operator A opleiding, volgens 3-fasenmodel Technicom"

Manpower (i.o.v. Technicom)

"Scriptie beoordelingen Energietechniek niveau 4"

Martech Bedrijfsopleidingen

"Afname Proeven van Bekwaamheid operators t/m niveau 4"

EPCN  examenbureau

"Courseware Waterzuivering, ONF/GFT vergisting, Biogasupgrading, inclusief verzorging trainingen, cursussen en toetsen"

Attero Wijster i.o.v. Martech B.O.

"Competentiematrices, assessmenttools, trainen bedrijfsassessoren, samenstellen opleidingsprogramma en - materiaal"

Grote firma in Drachten(Fr.)

"Consultancy tbv opzet opleiding – en ontwikkelplan operators"

Noblesse Proteïns

"Kwalificerende opleidingen A en B operator(proces - en levensmiddelentechniek)"

Technicom Opleidingen

"Veiligheidstrainingen (ATEX, ARBO) en HACCP training"

DRVO