Courselect beschikt over jarenlange ervaring in het opzetten, organiseren en uitvoeren van korte en langlopende opleidingstrajecten, alsmede maatwerktrajecten.

Kenmerkend voor de missie van Courselect T&C:

Alvorens een opleiding - of ontwikkeltraject van start gaat, is het productieproces volledig in kaart gebracht en zijn eventuele knelpunten in de werkwijzen geïnventariseerd. Daarop zijn de doelstellingen benoemd, de randvoorwaarden bepaald en herkent de opdrachtgever zijn organisatie volledig in het door Courselect T&C voorgestelde scenario. Tevens zijn de te verwachte investeringen in evenwicht gebracht met het beoogde resultaat!

Tijdens de uitvoering toetst Courselect T&C regelmatig samen met de opdrachtgever of alles conform bestek verloopt en of de beoogde doelstellingen worden gehaald. Daar waar wenselijk, wordt tijdig bijgestuurd.

Duurzame oplossingen hebben uiteraard de voorkeur, m.a.w. Courselect T&C hecht sterk aan het borgen van bepaalde oplossingen in de organisatie van de opdrachtgever en biedt gerichte hulp om dat te verwezenlijken. 

Situationeel leren

Mede door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zullen bedrijven en het MBO meer moeten gaan samenwerken

Lees meer

Leven Lang Leren ook in 2021

Situationeel opleiden werkt sterk motiverend bij medewerkers die zich duurzaam willen ontwikkelen.

Lees meer
Meer nieuws
  • Leven Lang Leren ook in 2021

    Leven Lang Leren ook in 2021

    Leven Lang Leren ook in 2021. Courselect is een groot voorstander van situationeel opleiden, mede omdat dit sterk motiverend werkt bij medewerkers die zich duurzaam willen blijven ontwikkelen.

    Lees meer

"Ontwikkeling lesmateriaal Waterzuivering, Biogasupgrading, ONF vergisting inclusief verzorging cursussen"

Attero Wijster i.o.v. Martech Bedrijfsopleidingen

"Specifieke Individuele praktijkbegeleiding "

Technicom Opleidingen

"Opleidingsmateriaal voor een nieuwe Biodieselfabriek in Amsterdam"

Van Gelderen Opleiding in Praktijk

"Assessments t.b.v. ervaringscertificaten operators"

SABIC (i.o.v. Van Gelderen OIP)

"Logistiek rekenen, wis - en natuurkunde voor teamleads en supervisors"

TATA Steel Academy (i.o.v. Technicom)

"Schakeltraject + Operator A opleiding, volgens 3-fasenmodel Technicom"

Manpower (i.o.v. Technicom)

"Scriptie beoordelingen Energietechniek niveau 4"

Martech Bedrijfsopleidingen

"Afname Proeven van Bekwaamheid operators t/m niveau 4"

EPCN  examenbureau

"Courseware Waterzuivering, ONF/GFT vergisting, Biogasupgrading, inclusief verzorging trainingen, cursussen en toetsen"

Attero Wijster i.o.v. Martech B.O.

"Competentiematrices, assessmenttools, trainen bedrijfsassessoren, samenstellen opleidingsprogramma en - materiaal"

Grote firma in Drachten(Fr.)

"Consultancy tbv opzet opleiding – en ontwikkelplan operators"

Noblesse Proteïns

"Kwalificerende opleidingen A en B operator(proces - en levensmiddelentechniek)"

Technicom Opleidingen

"Veiligheidstrainingen (ATEX, ARBO) en HACCP training"

DRVO